Site logo

Educatief ontwerp en projectleiding voor de kunst- en erfgoedsector

Diensten


Kunst en cultureel erfgoed zijn bronnen van verwondering, kennis en esthetiek. ArteKino biedt maatwerk om deze bronnen toegankelijk te maken voor verschillende doelgroepen van jong tot oud. ArteKino benadert de kunsteducatie vanuit verschillende leertheorieën zoals onder andere de leertheorie van David.A.Kolb en VTS "Visual Thinking Strategie" van A.Housen en P.Yenawine. Mijn streven is om het publiek zelf kritisch te laten kijken en hierbij uit te gaan van de eigen kennis, ervaring en mogelijkheden. Dit stimuleert naar mijn idee een onderzoekende houding en actieve participatie bij het publiek, zowel jong als oud(er).

ArteKino is de partner voor uw publieksgerichte activiteiten en biedt de volgende diensten:
  • Conceptontwikkeling: Afhankelijk van de vraag wordt gekeken naar de beste vorm om inhoud te vertalen naar een specifieke doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van aanvullend materiaal bij een tentoonstelling, een ontdekhoek of mobiele presentatie.
  • Projectbegeleiding: Een project wordt van concept tot realisatie zowel zakelijk, organisatorisch als inhoudelijk begeleid in samenwerking met partners en in overeenstemming met de opdrachtgever.
  • Training en Advies: Een training van twee dagdelen geeft rondleiders en museumdocenten inzicht in eigen handelen en mogelijkheden. De publieksbegeleiders trainen didactische en pedagogische vaardigheden om vorm te geven aan de inhoud en aan te sluiten bij de specifieke wensen en mogelijkheden van de doelgroep.


Maatwerk


ArteKino realiseert zich dat u een eigen verhaal te vertellen heeft en rekening dient te houden met het beschikbare budget, mankracht en middelen. Daarom zijn er twee verschillende trajecten:
  • ArteKino voert een deelopdracht uit en
  • ArteKino is verantwoordelijk voor het hele traject: van educatief ontwerp, begeleiding traject en realisatie ontwerp tot en met het inwerken en/of training van het team publieksbegeleiders.


Partners


ArteKino heeft een eigen netwerk van fotografen, (grafisch)vormgevers, schrijvers, die ingezet kunnen worden bij de realisatie van het educatief ontwerp.
Highzone Fotografie
Ontwerpgroep Lale
Hughes Interieurs
Horen, zien en schrijven
Kleurdomein XL en Art printingP1010450-web

Wat doet ArteKino
ArteKino ontwikkelt educatieve concepten voor culturele instellingen en is gespecialiseerd in educatief ontwerp, projectleiding, artistieke leiding en geeft training en advies.